26 септември 2012 г.

Сегашните хора се опълчват против Бога, говорят това-онова за Божественото учение. Ние не служим на народа, не служим на човечеството – ние служим на Бога. Народът щом обича Бога, ние служим и нему.