25 септември 2012 г.

Бог вижда всичките наши погрешки – не че ги извинява, но търпи. От страданията, които ние ще преминем, ще научим нещо. Защо страданията са неестествени? Да страда душата не желае: ние желаем радостите, не страданията. Това е Божественият живот. Страданията може да се премахнат, като започне човек да слугува на Любовта. Несретите в живота ще се премахнат, когато дойде Божествената Мъдрост да ръководи. Ограниченията ще се премахнат, когато дойде Истината и тръгнеш по тоя път.