24 септември 2012 г.

"Човек не трябва да търси Бога извън себе си. Щом Го намери в себе си, ще Го намери и отвън; щом Го намери отвън, ще се хармонира с цялата Природа. Веднага смисълът на живота ще се изясни: човек ще бъде доволен от себе си, ще бъде доволен от окръжаващата среда и ще бъде доволен от хората – ще бъде доволен от всичко, което го заобикаля наоколо и ще се радва. По този начин ще се влее в нас една нова магнетична струя на живота и ще се подмладите. Така казва Писанието: „Които чуят гласа Му, ще оживеят”. "