23 септември 2012 г.

Да служиш на Бога с тялото си, да служиш на Бога със сърцето си, да служиш на Бога с ума си – това е смисълът на човешкия живот! Това е успехът, прогресът, силата, богатството – всичко в света е там. Там е скрита всичката тайна, това е законът на човешкото подмладяване – тук може да се подмладиш. Ако заминеш за онзи свят, по-мъчно се подмладяваш, защото някой път дълго време ще мине, докато те подмладят и пратят на Земята. Най-първо ще те прекарат през един огън – да те пречистят от всички мисли, желания, които нищо не носят: всичко туй трябва да се разтопи. Всичко няма да изчезне – трябва да остане само идеята за Бога. Това е реалното, което не се изменя.