22 септември 2012 г.

Първото нещо в Новото учение е всеки да стане служител на Любовта: и в своята мисъл, и в своето сърце, и в своето тяло. Че като ляга – да служи, като спи – да служи, като яде – да служи: да стане един слуга на Божествената Любов. Така светът ще се оправи.