ОББ - СТАРА ЗАГОРА

Град: 
Стара Загора
Паневритмия: 
6000 Стара Загора
Данни за Ръководител
Традиционен празник: 
6 Юни, Братска среща с фотоизбожба и концерт