Евангелие от Наряда за 22 септември 2012 г.

Матей гл.28, стихове 17-20

17   И като го видяха, поклониха му се; а някои се усъмниха.    

18   И пристъпи Исус та им говори и рече: Даде ми се всяка власт на небето и на земята. 

19   Идете прочее научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светаго Дух;

20   и учете ги да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, аз съм с вас през всичките дни, до скончанието на века. Амин.

Марк  гл. 9, стихове 28-31

28   И когато влезе в къщи, учениците му питаха го на страна: Защо ние не могохме да го изпъдим?

29   И рече им: Този род не може да излезе с нищо друго освен с молитва и пост.

30   И като излязоха от там, минуваха през Галилея, и не искаше да узнае това никой.  

31   Защото учеше учениците си, и казваше им, че Син человечески ще бъде предаден в ръце на человеци, и ще го убият; и след като го убият, в третия ден ще възкръсне.

Лука  гл.17, стихове 20-22

20   И, попитан от Фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им и рече: Царството Божие няма да дойде с изглеждане;

21   нито ще ви рекат: Ето тука е, или, ето там: защото ето, царството Божие вътре във вас е.

22   И рече на учениците: Ще дойдат дни когато ще пожелаете да видите един от дните на Сина человеческаго, и няма да видите.

Йоан гл.15, стихове 10-13

10   Ако държите моите заповеди ще пребъдете в любовта ми, както съм аз държал заповедите на Отца си и пребъдвам в неговата любов.

11   Това ви говорих за да пребъде моята радост във вас, и вашата радост да бъде изпълнена.

12   Тая е моята заповед, да имате любов помежду си както ви аз възлюбих.

13   Никой няма по-голяма любов от тази, щото да положи някой душата си за приятелите си.