Братският празник 22 септември 2012 г.

За дата: 
22.09.2012

22 СЕПТЕМВРИ
БРАТСКИ ПРАЗНИК
по случай началото на Новата учебна година и есенното равноденствие

7.00 ч. - Духовен наряд на Градината на Учителя
8.30 ч. - Паневритмия
10.30 ч. - Обща братска закуска в Братския център на Изгрева.
12.00 ч. - Първото задължение на учениците, лекция от Учителя, 1922 г.
12.30 ч. - Прожекция на филмите „Пасхалните съдове и свещените символи на Веригата“ и „В родния Рай ме завръщаш“ - посветен на 100-годишнината от създаването на Завета на цветните лъчи на Светлината.
13.00 ч. - Музикално-поетична програма с участието на Виделин Джеджев – цигулка, Радостина Няголова – пиано, Радослав Николов – пиано, Тодор Иванов – пиано и стихове от Мария Брайкова, Юлияна Карлуковска и Добринка Костадинова.

Ученикът трябва да има сърце чисто като кристал,
ум – светъл като Слънцето,
душа – обширна като Вселената,
дух – мощен като Бога и едно с Бога.

Учителя

От Братския съвет