Духовен наряд за 22 септември 2012 г.

За дата: 
22.09.2012

Начало: 7 ч. за цялата страна

1. Песен "Бог е Любов"
2. Молитва на Духа
3. Псалом 133
4. Прочит на Евангелията:
   Матей гл.28, стихове 17-20
   Марк  гл. 9, стихове 28-31
   Лука  гл.17, стихове 20-22
   Йоан гл.15, стихове 10-13

5. Беседа "Единство в Любовта", 19.08.1940 г., Съборно Слово
6. Песен "Любовта е Извор"
7. Молитва: "Благодаря Ти, Боже, за всичко, което Си ми дал и Си ме научил. Благодаря Ти, Боже, за големите благодати, които имаш към нас. Ние Те познаваме, че Си Всемилостив, Всеистинен, Всемъдър."
8. Формулата от Пентаграма: "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа." (3 пъти)
9. Песен "Братство, единство"
10. Господнята молитва