Наряд за съборните дни 19-21 август 2012 г.

За дата: 
19.08.2012 - 21.08.2012

Наряд за 19 август 2012 г.

1. Песен: В начало бе Словото
2. Добрата молитва
3. Прочит на Диамантените лъчи от „Завета на цветните лъчи на светлината“
4. Песен: Благословен Господ Бог наш
5. Прочит на евангелията:
·        Матей, 5:1-16
·        Марко, 12: 28-34
·        Лука, 17: 20-25
·        Йоан, 17: 6-21
6. Беседа: Новораждане от т. Езикът на любовта, Рилски беседи, 1939г.  
7. Формула: „И това е Живот вечен, да познаем Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си проводил.“  
8. Песен: Бог е Любов
9. Молитвата: Отче наш
10. Формула: „Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя.“ (3 пъти)
11. Формула: „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията любов.“ (3 пъти)
 
 
Наряд за 20 август 2012 г.
 
1. Песен: Вехади
2. Молитва на Царството
3. Прочит на Зелените лъчиот „Завета на цветните лъчи на светлината“
4. Песен: Киамет Зену
5. Първо послание на ап. Павел към Солунтяни , 5 глава
6. Беседа: Абсолютни и относителни разбирания от т. Езикът на любовта.
7. Песен: Благославяй, душе моя, Господа.
8. Молитва на Избраните
9. Формула: „ Мир, мир, мир, Господи просим! Разумност, светлина и сила в умовете на человеците.“ (3 пъти)
10. Формула: „Бог царува на небето, Бог царува в живота, да бъде Името Му благословено.“ (3 пъти)
 
 
Наряд за 21 август 2012г.
1. Песен: Духът Божи
2. Молитва: Пътят на живота
3. Прочит на червените лъчи от „Завета на цветните лъчи на светлината“
4. Песента : Ранен час
5. Беседа: Малката молитва от т. Езикът на любовта.
6. Песен: Божията любов ме озари
7. Молитва на ученика
8. Формула на Братството: „Да се прослави Бог...“ (3 пъти)