„Тихата” изложба на Павел Митков

За дата: 
11.07.2012

„Тихата” изложба на Павел Митков

Време: 11 Юли 2012 г.   Денят на Учителя

Място: кв. „Изгрев“, градината на Учителя Петър Дънов

Откриване: 17. 00 часа

Пет картини в пет послания, в цялостен синхрон с пентаграма и петте велики принципа:

 „Любов“

„Мъдрост“

 „Истина“

„Правда“

„Добродетел“

 

В сърцето на картините-посланици на Павел Митков се намират свещените багрила, които обновяват и генерират духовна и морална сила. Картини на светлината, инструмент на истината, посредник между света на видимото и света на невидимото.

Павел Митков разкрива възможност на енергията да се освободи и поднови, и така да допринесе за баланса в живота ни и да предостави нови възможности.

Изложбата е вълшебен полет със силата на звездите – хармонични, светли и красиви – сияещи в прекрасен баланс, който радва всичко. Да поемем свободно от лъчите на Слънцето и Звездите с усещането колко прекрасно е си човек...