Замина си Огнян Николов

За дата: 
13.06.2012

На 13 юни 2012 г. си замина си от този свят нашият любим брат, певецът Огнян Николов.

Огнян Николов (5 май 1960 г. – 13 юни 2012 г.)

Той ни остави великолепните си изпълнения на песните на Учителя, в които вложи красотата на своята душа, слънчевата си индивидуалност и добре школувания си музикален, певчески дар. Благодарни сме му и за семинарите "Проява на гласа" , в които помогна на хора,  чрез прекрасния си педагогически дар, да намерят и проявят своя певчески глас, да развият уникалния си гласов орган – ларинкса, служещ на човека да изрази същността си.  На семинарите си той учеше, че: "Пеенето е функция на мисълта. То е психо-физичен процес. За да отвориш и овладееш гласа си, трябва да овладееш слуха си, дишането си, да овладееш емоциите си, да се научиш да придвижваш енергиите в тялото си – да ги ползваш за извличане на гласа, да овладееш мускулите на тялото си, да овладееш търпението, постоянството, точността, ритъма… всичко това повлиява живота ти като цяло". На Огнян Николов до голяма степен дължим и публикуването на двете книги на оперната певица Цветана – Лиляна Табакова, "Съзвучия от бъдещето" и "Окултна школа по изкуството на пеенето", представящи Школа по пеене, дадена от Учителя.

Изпращаме нашата обич и благодарност към Огнян Николов, и му пожелаваме да има вечен мир и вечна светлина в душата си по своя небесен път.