Предстоящи събития

За дата: 
04.07.2012

Любезни братя и сестри,

С пролетта и наближаващото лято започват множество срещи и събори, както и Лятната духовна школа на Рила. През тази година продължаваме традицията на верижния пост от 4 до 10 юли с молитвен наряд. Постът е само на вода, без храна, и започва в 0 ч. на 4 юли, като първата група пости до 24 часа на 4 юли, втората от 0 часа на 5 юли до 24 часа на същия ден – и така до 24 часа на 10 юли. Последователността на групите по градове е от изток на запад, както следва:

4 юли – Варна, Бургас, Силистра, Добрич;
5 юли – Шумен, Ямбол, Айтос, Сливен, Карнобат;
6 юли – Русе, Разград, Търговище, Кърджали, Хасково, Нова Загора;
7 юли – Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Казанлък;
8 юли – Плевен, Ловеч, Троян, Карлово, Пловдив, Панагюрище, Пазарджик, Смолян;
9 юли – Видин, Монтана, Враца, Благоевград;
10 юли – София, Перник, Дупница, Кюстендил.

Нарядът, който ще съпътства поста, ще бъде в 6 часа сутринта и в 21 часа вечерта и ще включва:

1.    91 псалом
2.    Молитва на ученика „Добрият път“
3.    Формулата „Ученикът трябва да има сърце, чисто като кристал, ум, светъл като Слънцето, душа, обширна като Вселената, дух, мощен като БОГА и едно с БОГА“ (3 пъти)
4.    Формулата „Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини“ (3 пъти)
5.    Добрата молитва
6.    Заповедта на Учителя

Приканваме братята и сестрите да се запознаят с вътрешните правила на ЛДШ и за пребиваването в Националния парк „Рила“. Допълнителна информация всеки може да се получи от сайта на Националния парк: http://www.rilanationalpark.bg/. Допълнително ще бъде качена информация на официалния сайт на Братството (http://www.beinsadouno.org/ ).

Относно запознаването с решенията на проведеното на 28 и 29 април Общо събрание на Общество Бяло Братство, всеки може да потърси информация от ръководителя на братската група.

Уведомяваме всички братя и сестри, че ръководството на Братството не е провеждало разговори и не е поемало ангажименти за организиране на общи срещи и обсъждания в София и на Рила съвместно с т.нар. „Движение за духовно обновление в Общество Бяло Братство“. Бихме искали да подчертаем, че разпространеното писмо не отговаря на фактите. Ръководството на Братството и гореспоменатото движение никога не са взимали общи решения по каквито и да било въпроси. Считаме писмото, идващо от т.нар. движение за подвеждащо и манипулативно внушаване на невярна информация.

Общество Бяло Братство работи винаги за утвърждаване и приложение на принципите на учението на Учителя.

„Да осветяваме Името Божие. Да търсим Царството Божие и Правдата Негова. И да изпълним Волята Божия.“

Братски съвет