Конкурс за живопис на тема „Цветните лъчи на светлината"

За дата: 
30.07.2012

По повод 100-годишнината от създаване на „Завета на цветните лъчи на Светлината" от Учителя Петър Дънов, Общество Бяло братство и Списание 8 организират конкурс за живопис на тема „Цветните лъчи на светлината" със съдействието на Съюза на българските художници.

Избраните творби при първата селекция ще участват в изложба в галерия „Хан Хаджи Николи" във Велико Търново по време на научната конференция в Арбанаси. По-късно изложбата ще се представи и в София.

Награди:

Първа награда – 700 лв.
Втора награда – 500 лв.
Трета награда – 300 лв.

Специална награда на Списание 8
Специална награда на Издателство Бяло братство

Наградените творби ще останат собственост на авторите им.

Желаещите да участват в конкурса художници могат да представят до пет свои творби с максимален размер на всичките заедно, вместващ се в 3 линейни метра. Няма ограничение относно използваните живописни материали и техники.

Всеки желаещ да участва в конкурса може да изпрати своите произведения
до 30 юли на www.spisanie8.bg/фотоконкурси/цветните-лъчи-на-светлината.html

След 31 юли всеки от кандидатите ще бъде информиран за резултата от селекцията, датата и мястото за представяне на творбите в оригинал за участие в изложбите. На откриването на изложбата във Велико Търново ще бъдат обявени и връчени наградите. След приключване на изложбата в София, участниците ще бъдат информирани за периода и мястото за получаване на творбите обратно.

За повече информация вижте тук