Братска среща в Русе

За дата: 
12.05.2012 - 13.05.2012

П Р О Г Р А М А

за традиционната пролетна среща на Общество Бяло Братство гр. Русе

12 и 13 май 2012 година, място на провеждане – Младежки парк – източно от частното училище „Леонардо Да Винчи”

 

 

12 май

 

7,00 часа – паневритмия с участието на сем. Стойчеви – цигулки

9,00 часа – Съществуват ли противоречия в паневритмията – Георги Стойчев

10,30 часа – Хармонизация и себепознание с цветните лъчи на светлината /практически задачи и анализ; желателно е слушателите да си носят лист и пастели или молив/ - Катя Христова

13,30 часа – Синият лъч – Духът на Истината – Петър Христов

14,30 часа -  2012 и фрактуалното време – Боряна Тодорова

17,00 часа – откриване на изложбата в РХГ /Русенска художествена галерия/ на улица Борисова 39 -  „Славяни – деца на Бога” с поезията на Катя Христова 

17,30 часа – Пролетен концерт - РХГ

13 май

 

7,00 часа – паневритмия с участието на сем. Стойчеви – цигулки

9,00 часа – Малкото приложение – лекция на Учителя Беинса Дуно от ООК , 18.04.1924

11,00 часа – концерт посветен на 100 години от създаване на Завета на цветните лъчи на светлината – РХГ 

 

 

Справки и запитвания на тел. 0885030940 и 082821274 всеки ден от 21 до 21,30 ч.