Общо събрание 2012

За дата: 
28.04.2012 - 29.04.2012

СЪОБЩЕНИЕ

На 28 и 29 април (събота и неделя) от 9 ч. ще се проведе Общото събрание на Общество Бяло Братство

в гр. Пловдив, зала „Делови център – Пловдив“, ул. „Хан Кубрат“ № 1.