Братска среща - Казанлък

За дата: 
19.05.2012

Братска среща - Казанлък

19.05 .2012г от 14ч в конферентната зала на хотел "Палас" - среща-разговор " Спомени за Казанлъшката и Мъглижката братски групи.- 100 г. братска група в гр. Казанлък"

20.05.2012г от 7ч. парк Тюлбето - Духовен наряд и Паневритмия

от 11ч. камерна зала "Арсенал"- концерт, посветен на 100 години Завета на цветните лъчи на светлината


Гостите от другите градове ще бъдат настанени по домовете на приятели, затова ви моля да заявите участието си на тел.0890460656,  еmail
ninakb@abv.bg