19 Септември 2012 г.

В човека има четири неща, които според мен са неизменни и които всъщност съставляват човека. Те са: човешкият дух, човешката душа, човешкият ум и човешкото сърце. Те са постоянни неща, с които човек и на Земята, и на Небето, в онзи свят като съществува и като не съществува – все с него вървят заедно. Това е човекът. Това са Божествените качества, които отличават човека… Когато говоря за духа, аз разбирам творчеството; когато говоря за душата, разбирам простора; когато говоря за ума, разбирам светлината; а когато говоря за сърцето, разбирам всички ония блага, които човек може да изпита. Човек има право да се стреми към тях, но трябва да бъде много внимателен.