17 Септември 2012 г.

Според мене Вярата, Надеждата и Любовта, това са три велики връзки с реалността на Битието, на разумното Битие. И както човек е свързан с Вярата, Надеждата и Любовта, такъв ще стане.