16 Септември 2012 г.

Вие все още не вярвате, че Бог ви обича. И за това, че приемате Любовта Му в по-малка степен, сами сте си виновни. Аз се чудя на хората, като ги гледам как скърбят, когато Бог ги обича. Имаш ли скръб – дядо ти, баба ти са в теб и ти шепнат скръбта си. Повярвай, че Бог те обича, и веднага ще се насърчиш, ще се изправиш. Единственият, който има предвид благото на всички същества, е Бог.