11 Септември 2012 г.

Ако един е лош и един е добър, къде е причината? Добрият човек ще посади нещо в сърцето си. Бог го благославя с доброто. Добрият има нещо посадено. Лошият нищо не е посадил. Следователно нещата растат по естествения път.