08 Септември 2012 г.

Като размишляваш върху Любовта всеки ден, тя ще ти се разкрие. Това е вътрешен метод. Като схване човек вътрешните отношения, светът ще се разшири за него. Човек е като дете, което постепенно прохожда в пътя си. Прибързване не може и да има, всичко – според възрастта. В Божествената наука прибързаните работи никаква полза не принасят. Човек, който не е готов, е пълно шише, което трябва да се изпразни, за да му се налее ново питие.