07 Септември 2012 г.

За колко неща човек може да обича някого? Може да обича за три неща. В сегашния живот, както разбираме, може да обичаш един човек, защото е здрав – излиза някаква магнетична сила от него, подвижен е; каквото захване, може да го свърши – работи. Можеш да обичаш някого, понеже има добро сърце – някаква особена топлина излиза от него, в обходата му има нещо хубаво. Някой човек, като го погледнеш в движенията – отвращава те. Някой човек има нещо в движенията, което привлича. То се дължи на чувствата на човека. Пък някого обичаш заради неговата мисъл. Тази мисъл се изявява в лицето или в говора му.