04 Септември 2012 г.

Хората са крайно обеднели – сърцата на хората са крайно изпосталели и човек минава в една нова фаза. Най-първо, сърцето е от друга еволюция, понеже сърцето на човека най-първо било каменно. Господ взел от минералите и създал на човека едно сърце, понеже областта, в която минавал, била опасна, че трябвало сърцето да бъде яко, да не се зарази този човек. Затова каменно сърце е имал. Обаче сега той е минал тази зона. При сегашните времена Бог решил да му даде не едно каменно сърце, но сърце, направено от фина материя – да стане по-отзивчив към страданията, които съществуват в живота. И казва: „В това сърце ще напиша закона Си.“ Този закон сега се пише. Тия страдания в света не са нищо друго, освен че писмото се пише, законът се пише.