29 Август 2012 г.

Бог ни изпитва по два начина. Господ каза на Адам първата заповед в отрицателна форма: „От туй дърво няма да ядеш!“ Сега Той туря заповедта в положителен смисъл: „Ще обичаш враговете си!“