28 Август 2012 г.

Когато си болен, ти имаш да плащаш на някое същество и сега, като боледуваш, му плащаш. Обаче като се обърнеш към Бога, идва Бог и плаща за теб и те освобождават – ти оздравяваш.