26 Август 2012 г.

Вън от Любовта има само терзание. Всички други учения, с които се храни човек, приличат на мухлясал хляб. Любовта е светлина, която излиза от Бога. Тя не е нещо, което може да се складира. Като слиза, Любовта минава през теб и в същия момент трябва да я употребиш. Всяко нещо, направено без Любов, е осъдено на смърт и се разрушава. Любовта е път, който води към постижения, за които човешката душа копнее. В Любовта е Бог, а там, дето е Бог, всичко може да стане.