23 Август 2012 г.

Като говоря за Учителя, аз разбирам това, което е в живата Природа. Всеки човек си има по един Учител. Туй е девственото начало в него, туй е вътрешната интуиция, туй е самосъзнанието, туй е свръхсъзнанието, туй е подсъзнанието, туй е съзнанието.