21 Август 2012 г.

Казвате: „Да бъде ден святи, да идем на Небето.“ Небето трябва да го снемем тук, на Земята. Нашата глава да я накараме да се научи да живее в Небето. То е Божественият свят. Ще извикаме сърцето да живее в духовния свят и ще извикаме тялото да живее във физическия свят едновременно. Това е една от великите задачи, които сега предстоят на шестата раса. Аз я наричам расата на Любовта. Тя има тази задача – да живее човешкият ум в Божествения свят, да живее човешкото сърце в духовния свят и да живее тялото на физическия свят. Душа чиста, ум силен, Боже, постави в нашите тела!