15 Август 2012 г.

Аз ако съм на вашето място, ето какво ще направя. Някой иска да бъде богат – ще гледа богатите хора в света. Щом другите са богати, и аз съм богат. Щом другите са добри хора, и аз съм добър. Гледам другите хора – ако са силни, и аз съм силен. Всичко онова, което съществува в Природата, то е и заради мен… Следователно погледнете на Слънцето! Ще кажете: туй, което Слънцето има, и вие го имате; туй, което Месечината има, и вие го имате; туй, което звездите имат, и вие го имате. Така трябва да се гледа широко на живота.