14 Август 2012 г.

Човешката воля е в приложението. Приложението е на настоящето. Настоящето всякога трябва да го гледаме весело. Никога не гледайте песимистично на нещата. Ако разглеждаш настоящето, всичките блага са там. В настоящето е Бог. Ти си сляп за своето благо, мислиш някъде за бъдеще, какво ще станеш. Остави твоето бъдеще! После мислиш в миналото какво си бил. Остави това! Сегашното е важно. Днешният ден е най-важният ден! Ще си кажеш: „Аз живея в съвършенство днес. Ще използвам всички блага, които Бог ми дава.“