13 Август 2012 г.

Смисълът на живота е в новото. Казва: „Аз съм алфа.“ Алфа е Любовта, омега е Истината… Началото е Божието проявление, Истината е завършекът… Довечера, като залезе Слънцето, кажете: „Бог е омега, ще опитам Божията Истина.“ Сутринта ще кажете: „Бог е алфа, ще опитам Божията Любов.“… Под „Любов“ ще разбирате онова, което Бог е създал. Вечер се спрете и благодарете за всичко онова, което е минало в живота ви. В най-лошите работи, които са ви се случили, вижте Божествения промисъл. Намерете нещо добро в онова, което ви се случва.