12 Август 2012 г.

Всеки ден, като станеш, ти ще хлопаш на вратата на Любовта и ще започнеш сутрин с Любовта. На обед ще се разговаряш с Божията Мъдрост, вечерно време, като залязва Слънцето, ще търсиш Божията Истина. Ако можеш сутринта да приказваш с Любовта, на обед – с Мъдростта, и вечерта – с Истината, ти си в Божия път, ти си разбрал смисъла и в душата ти има вечна радост на живота.