10 Август 2012 г.

Любовта не е нещо, което може да ти го предадат с думи… Има една свещена страна. Религията е място, дето имаме едно свещено понятие за Бога. Туй е вътрешен свещен живот – когато дойде до него, човек трябва да го държи чист. Пък ние туй го излагаме на показ – става вече обикновено. Щом човек стане обикновен, той вече изгубва смисъла на живота. Човек всякога трябва да остане необикновен.