09 Август 2012 г.

Всяка сутрин, като станеш, ти дали виждаш Господа, или не, помисли за Него и кажи: „Искам да бъда като Господа. Да мисля, както Той мисли. Искам моята душа да бъде тъй широка, както Неговият Дух. Искам да постъпвам точно тъй, както Той постъпва.“ Тази е най-лесната работа.