07 Август 2012 г.

Никакво декламиране! Силата на молитвата зависи от великата Любов, от мира и силното въодушевление да работиш за делото на Бога! Някои четат молитви и изговарят формули и мислят, че в това е силата. Но вътрешната сила е в изказването на благодарност и Любов при изговаряне на формули, молитви. Тогава такива мисли и чувства, пропити с благодарност и Любов, ще образуват трептения, техните вълни ще минат покрай някой човек, който ще ги възприеме и ще почне да благодари. В това е силата на една молитва и на една формула.