27 Юли 2012 г.

Човек може да се свърже с невидимия свят чрез мисъл за Бога, съзерцание и молитва. Когато по този начин човек се свърже с невидимия свят, то напредналите Същества го свързват с тези душ? на Земята, с които са във връзка. Човек като мисли за Бога, за небесните неща, Любовта в него се увеличава. Най-добрият начин за създаване на условия, за да протече Любовта, е молитвата. Това е силен практичен метод. Другите методи са второстепенни. Щом направиш връзка с Първичната Причина, тогава благополучните условия отвсякъде се стичат.