22 Юли 2012 г.

Сега ние не трябва да туряме в ума си мисълта, че Любовта може да се прояви само в изключителни положения. Не, Любовта може да се прояви навсякъде. И ние виждаме, че тя се проявява навсякъде в Природата. И виждаме, че там, дето не очакваме нейното проявление, там се проявява тя. Любовта не се срамува да се прояви, дето и да е. Тя не се срамува от грешните хора, нито ги презира. Като минава покрай някой грешник, тя го потупва по рамото и му казва: „Няма нищо, ще се оправят твоите работи, това е временно положение.“