20 Юли 2012 г.

Реките се сливат една в друга. Преливането на душите е един вътрешен процес. Реките се сливат и бреговете преливат… При сливането става преливане от едната душа в другата. Това сливане и преливане може да става само между две души, между които има Любов. Същото е при нашите отношения към Бога. Във време на молитва да се почувства Любов към Бога, за да се реализира сливане и преливане.