15 Юли 2012 г.

Ако си болен, колко пъти трябва да се молиш? Болният даже не трябва да спи, постоянно трябва да се моли. Три-четири дена като е болен, денем и нощем да се моли, нито един ден да не прекъсне. Молитва, молитва, молитва! Някой казва: „Аз се молих три пъти.“ С три пъти болестта не си отива. Постоянство трябва, докато се образува връзка с Божествения свят. Щом се образува тази връзка, тогава нещата стават.