12 Юли 2012 г.

Други възразяват: „Ама Вие не изнасяте най-новите твърдения в науката.“ Чудна работа! Та аз не се занимавам само със знанието на Земята. За мене би било най-лесно, ако се занимавам само със знанието на Земята. А мене ме интересува и знанието на Слънцето, и на другите планети, на звездите. Умът ми е занят с такива велики работи, та не ми остава време да се занимавам с детинските работи на Земята.