11 Юли 2012 г.

Някой казва: „Вие трябва да дадете ясни пояснения за обществения живот – за дома, за мъжа, за жената, за религията.“ Казвам: това не е моя работа. Ето и моето основание за това. Домът – това е един завършен процес, общественият живот – това е един завършен процес, религиозният живот – това е един завършен процес. Това са завършени процеси, неща свършени – те не могат да се доправят. Сега трябва нещо ново да дойде, съвършено ново! Старото аз не искам да го бутам, понеже се опасявам – може да падне някоя керемида или камъче, може да ме осакати. Старите работи аз не искам да ги бутам, даже и праха им не искам да гълтам. Старото да си седи. Който го е направил, да го разваля. И който го е направил, да го оправи. Чужди работи аз не оправям. Аз градя новото, за което съм пратен, нищо повече! А старото нека го оправят другите.