28 Юни 2012 г.

Питам сега: де е вашето добро – отвън или отвътре? Аз говоря на онези от вас, които искате да бъдете ученици. Ученикът има задача да живее без закон. Той сам да бъде закон! Няма какво да ви съдят. Дотогава, докато ние чакаме Христос да дойде и да съди света, ние не сме разбрали света. Ако очакваме да ни съди и тогава да се подобрим, то е крива посока.