26 Юни 2012 г.

Вие не знаете още свойствата на червения цвят. Хубавите работи на трудолюбие, на любезност излизат от червения цвят. Но всичките побоища, спорове пак излизат от червения цвят. След като влезеш в един свят, дето има побоища, червеният цвят е в изобилие. Когато мъжкият цвят вземе надмощие, вкъщи има бой. Когато женският червен цвят вземе надмощие, има мир, но има и леност. Всички са мирни, всички искат да ядат и да пият и да се удоволстват.