23 Юни 2012 г.

Аз не искам да говоря за вашите погрешки, понеже те са и мои погрешки. По някой път аз говоря за моите добродетели, понеже те са и ваши добродетели. Аз говоря за Любовта, но знаете ли колко мъчно се предава Любовта? Материалните работи са най-голямата спънка за Любовта. Ти когато обичаш един човек, никога не му давай пари назаем. Ако го обичам, ще му дам ключа от касата си и ще му кажа: „Вземи, колкото искаш, и после ги върни.“ Ще го оставя да постъпи, както аз постъпвам… В Любовта трябва да имате абсолютно доверие един към друг.