21 Юни 2012 г.

Вие проповядвате известен морал, който съществува. Но този морал е ц?нен дотолкова, доколкото вие влагате в него нещо от себе си. Ако вие не вложите в този морал нищо от себе си, той представя една обща идея за всички хора… Ако в това, което говорите за Любовта, внесете една нова насока, едно ново ваше разбиране в приложението ?, дотолкова тя става по-ценна. Това, което вие сте внесли, особеното – то прави самата Любов по-ценна, отколкото ако предавате само това, което от другите сте научили. Значи като говорите за нещо, то става толкова по-ценно, ако вие можете да внесете в него нещо ново – било в приложението му, било в разяснението.