20 Юни 2012 г.

Божественото учение, или учението на Природата, е дотолкова важно, доколкото ние можем да вложим в него нещо от себе си. В този смисъл всеки от вас трябва да работи. Ако се изкаже една идея, каквато и да е, тази идея по форма не може да се измени. Например идеята „обичай ближния като себе си“ се проповядва от две хиляди години насам, но като кажеш тази идея, ти трябва да вложиш нещо от себе си.