10 Юни 2012 г.

Всичките в сегашния живот считате, че всеки човек, който се мъчи, е светия. Не, той е мъченик. Светия става само онзи човек, който е победил смъртта. Човек, който умира, не може да бъде светия. Той е мъченик. Казва: „Стана светия, понеже се мъчи.“ Но с мъчение светия не се става. Извадете тази идея от главата си. Който победи смъртта, той е светия!