05 Юни 2012 г.

Човек е безкрайно малка част от това, което е. Неговият дух (на Небето) изпраща само една малка част от себе си, чрез която черпи опитност, и ако духът изпрати по-голяма част от човека долу, той става гениален. Под „обикновен човек“ разбираме този, който не е развил дарбите си; талантливият ги е развил, а геният вече твори. Сега извадете вашите таланти!