03 Юни 2012 г.

Човешката душа е безплодна, когато не я изпълва Божията Любов. Докато Божията Любов и Духът Божий не изпълнят човешката душа, човек е странник, чужденец на Земята. Да благодарим за днешния ден, да благодарим за Божествения Дух, Който слиза и се вселява в хората… Когато слизат Божественият Дух и Любовта, която ще спаси света, тогава всичко става. И тогава всичките ни мисли, чувства и дела се благославят. Всичко, каквото правите, правете го за слава Божия.